Modelársky klub Bardejov

Charakteristika klubu a jeho činnosti. „ Modelársky klub Bardejov“

Klub vznikol v roku 1994 z potreby zapojiť čo najviac mladých ľudí do technickej tvorivosti, zvýšiť záujem o vedu a techniku ale i rôzne modelárske činnosti, nakoľko záujmová činnosť v tomto odvetví v našom meste mala veľké tradície a naši modelári patrili k modelárskej špičke nielen na Slovensku ale aj na medzinárodnej úrovni. Počiatky klubu však siahajú do šesťdesiatych rokov minulého storočia.
Tieto veľké skúsenosti mohli odovzdávať mladej generácií. V tej dobe mnoho detí si tvorilo vlastné modely doma, doslova na kolene. Cítili sme potrebu zastrešiť týchto malých nadšencov a poskytnúť im nielen odbornú ale aj aspoň čiastočnú materiálnu pomoc. Pomocnú ruku nám podali v Centre voľného času p. Jozef Križanský a bývalý riaditeľ p. Pašiak, ktorí nám ponúkli dielenské priestory a určitú minimálnu materiálovú pomoc. Počas činnosti krúžku sme získali niekoľko desiatok medailí z vrcholových súťaží ale aj z medzinárodných a svetových podujatí. Bardejovskí raketoví modelári vždy patrili k najlepším športovcom v našom meste ale aj v rámci Slovenskej republiky.
Momentálna situácia klubu je dosť nepriaznivá. Prakticky v meste mimo plastikových modelárov neexistuje modelársky krúžok (klub), ktorý by sa zaoberal prácou s mládežou. Táto situácia sa ešte zhoršila odchodom bývalých vedúcich ako boli páni Demčko, Križanský alebo pán Hladký do dôchodku. Klub je financovaný len z vlastných zdrojov. Bez podpory zo strany mesta bude aj naďalej situácia klubu veľmi kritická.
Chceli by sme opäť vrátiť tradície modelárov do nášho mesta a zároveň vytvoriť silný modelársky klub s cieľom v prvom rade podporiť technickú tvorivosť detí, so záujmom o modelárske činnosti, elektrotechniku, astronómiu, vedu a techniku . Cieľovou skupinou sú deti od 9 – 15 rokov, ktoré sú hlavnou rizikovou skupinou podliehajúcou nezdravému životnému štýlu.
Úlohou klubu je systémovo pracovať so začiatočníkmi i pokročilými tak, aby sa najšikovnejší postupne priraďovali k starším a skúsenejším, ale aby ani tí menej šikovní a zdatní nemali pocit menejcennosti a separácie a postupne absolvovať čo najväčší počet súťaží s čo najväčším množstvom členov jednotlivých krúžkov. Propagáciou a náborom získavať nových členov a zabezpečiť rozrastanie členskej základe.
V súčasnom období má klub 24 registrovaných členov (z toho 13 detí) a cca 10 neregistrovaných ( ide zväčša o bývalých aktívnych modelárov). Aj napriek momentálne malej členskej základni činnosť členov je stále dobré viditeľná.
Od roku 2004 sa členovia klubu Ing. Vladimír ŠVEC a Matúš ŠVEC zúčastňujú na Majstrovstvách sveta, Európy alebo Svetových pohároch v kozmickom modelárstve, kde úspešne reprezentovali a reprezentujú Slovenskú republiku ale v prvom rade mesto Bardejov.
Majstrovstvá sveta 2004 Poľsko 2 miesto v kategórii makiet, Majstrovstvá Európy 2005 Rumunsko 2 miesto v kategórii maketa výška, Majstrovstvá sveta 2006 Kazachstan 2 a 3 miesto v kategórii maketa výška, Majstrovstvá Európy 2007 2 a 3 miesto v kategórii maketa výška a 2 miesto v kategórii makiet. Ziskom jednej zlatej a dvoch bronzových medailí v roku 2009 na Majstrovstvách Európy 2009 v Srbsku v kategóriách raketa padák, rádiom riadený raketoplán a maketa výška sme zavŕšili naše športové úsilie.
V roku 2010 sme prvýkrát usporiadali súťaž historických modelov „Šarišské krídlo 2010“. Aj napriek tomu, že to bol nultý ročník sa na súťaži zišlo cca 50 modelárov. Súťažiacich bolo síce menej cca 20, ale ostatní sa prišli popozerať čo sa robí a aké modely sa lietajú. Samotná súťaž bola v lokalite Vimbarku takže sa tam zišlo dosť veľké množstvo divákov najmä z radov mládeže.

Na základe výsledkov z predchádzajúcich rokov a niekoľko desiatok medailí z úrovne Majstrovstiev Sá príprava nie je nikým financovaná a je veľmi náročnálovenskej republiky a Svetových pohárov je veľký predpoklad úspešnej reprezentácie či už v juniorských alebo seniorských kategóriách a tým aj propagácie nášho mesta

K zabezpečeniu týchto cieľov je nevyhnutná aktívna účasť na medzinárodných podujatiach k získavaniu skúsenosti a najmodernejších poznatkov z konštrukcie modelov, čo si vyžaduje nemalé finančné prostriedky.