Setový pohár v raketovom modelárstve 2017

V roku 2017  žiaci a juniori modelárskeho krúžku v Bardejove (Dušan  Udič,  Maroš Fecek, Robert  Gmitter  a Marek Brezáni ) absolvovali seriál súťaži  v raketovom modelárstve v rámci Svetového pohára 2017 a to v Nowom Targu, Krakowe, Prievidzi a Kamenici nad Cirochou. To že sme mohli s deťmi absolvovať tak  náročný seriál  nám umožnila finančná  dotácia mesta Bardejov, za čo patrí naše poďakovanie jeho predstaviteľom. Že dotácie neboli pridelené  zbytočne svedčia aj umiestnenia našich žiakov v rámci celkového vyhodnotenia najlepších  500 modelárov seniorov a juniorov  z celého sveta, kde naši žiaci skončili následovne : 

Dušan  Udič        79.

Maroš  Fecek    187.

Robert  Gmitter  212.

Marek   Brezáni   357.

Vďaka minuloročným výsledkom bol  Dušan Udič v roku 2017 zaradený do reprezentačného družstva Slovenskej republiky a  ako člen reprezentácie  sa zúčastnil  Majstrovstiev Europy v Raketovom modelárstve kde v kategórii S3A získal  5. miesto a v  kategórii S7 10. miesto. V oboch kategóriach  reprezentačné družstvo ktorého bol členom získalo 4. miesto. 

 Celkovo reprezentácia Slovenskej republiky priniesla z majstrovstiev Európy  10 medailí.       

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Pre rok  2018 boli zaradení  do širšieho výberu ďalší členovia krúžku  a to : Maroš Fecek a Marek Brezáni.