3. ročník zletu paramotorov a lietajúcich strojov

14.- 16.júla sa bude konať na Agroletisku v Zborove  3. ročník zletu paramotorov a lietajúcich strojov, na ktorý  všetkých priaznivcov pozývajú  organizátori.